Optické klamy

Koně

Kolik koní se nachází na obrázku?