Optické klamy

Brána

Byl architekt opravdu střízlivý?