Optické klamy

Broskev

Poznáte, v kterém obrázku je ukrytá broskev?