Jazykolamy

V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí.

Už si usuš šos.

Utlum tu hubu a kup tu kupu hub!

U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky.

Tvrdíš, že sis přiskřípl prsty mezi dvířka skříně.

Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrných střech.

Teto, teto, zametete-li to tu po mně, nebo nezametete-li to tu po mně? Nezametete-li to tu po mně vy, zametu to tu tedy já.

Ten můj Popokatepetl je ze všech Popokatepetlů ten nejpopokatepetlovanější Popokatepetl.

Šla Prokopka pro Prokopa: Pojď Prokope pro proroka.

Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty pštrosí ulicí, do pštrosáčárny.

Sysli myslí, že v té pixli je syslí müsli.

Svišt sice svisle visel. Zasvištěl svišt, slyšel sysel.

Strýček Šusta si suší švestky.

Strč prst skrz krk.

Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.


1 2 3 4 5 6 7 8 9