Jazykolamy

Kotě v bytě hbitě motá nitě.

Kolouch, kohout s mouchou mnohou, s hloupou chloubou houpou nohou, plavou dlouhoustrouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou.

Kobyla kopyty klapala.

Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte.

Když napíšeš, že napíšeš tak napiš a nepiš, že napíšeš, když nenapíšeš. To já, když napíšu, že napíšu tak napíšu a nepíšu ze napíšu, když nenapíšu.

Kdy mohou splatiti Ti ti tiší hoši dluh?

Kaplan plakal v kapli. Plakal kaplan v kapli? V kapli plakal kaplan.

Kapka kapla, klapka klapla.

Kameraman dokameramanoval.

Jiří řeže dříví z dřínu, tři sta řízů za vteřinu, Jiří řeže dříví z břízy, za vteřinu čtyři řízy.

Ještě štěstí, že se nesešli!

Jen jeden den bez beden.

Jelen lyrorohý.

Jak pan Kaplan v kapli plakal, v kapli klapli dveře.

Já rád játra, ty rád játra!


1 2 3 4 5 6 7 8 9